nulťácky

prídavné meno  (adjektívum)

Týkajúci sa alebo určený pre nulťákov, čiže žiakov či študentov nultého (predprípravného) ročníka alebo študentov prijatých na školu ale zatiaľ nezapísaných do prvého ročníka.

Ukážky: 

"Chlapés" zožal hlavný búrlivý hold natešeného Afričana, po ktorom nasledovali tri kolá podávania rúk so všetkými prítomnými (sudružský, spoluprasá, komsomoléc, a tak ďalej, nešetril Buba vštepenými frázami zo zhusteného kurzu nulťáckej jazykovej prípravy; Ehem, mhu-mhu, mhhhh..., povznášal sa logopéd ponad superlatívne a dobre mienené prívlastky, z ktorých však poväčšine nevyzeral dvakrát nadšený)(Kontext:  Doktor Barton ponúkol zahraničnému študentovi ubytovanie a teda únik zo šikany na vysokoškolskom internáte.  Afričan Buba ďakuje skomoleným jazykom a zahŕňa liberálne zmýšľajúceho doktora natrénovanými komunistickými komplimentmi.  Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: nulťácky   2. (genitív) bez: nulťáckeho   3. (datív) k/ku: nulťáckemu   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: nulťáckeho / nulťácky   5. (vokatív) ktože/čože: nulťácky   6. (lokál) o: nulťáckom   7. (inštrumentál) s/so: nulťáckym
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: nulťácki / nulťácke   2. (genitív) bez: nulťáckych   3. (datív) k/ku: nulťáckym  4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: nulťáckych / nulťácke   5. (vokatív) ktože/čože životné / neživ∙: nulťácki / nulťácke   6. (lokál) o: nulťáckych   7. (inštrumentál) s/so: nulťáckymi 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: nulťácka   2. (genitív) bez: nulťáckej   3. (datív) k/ku: nulťáckej   4. (akuzatív) vidím: nulťácku   5. (vokatív) ktože/čože: nulťácka   6. (lokál) o: nulťáckej   7. (inštrumentál) s/so: nulťáckou
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: nulťácke   2. (genitív) bez: nulťáckych   3. (datív) k/ku: nulťáckym  4. (akuzatív) vidím: nulťácke   5. (vokatív) ktože/čože: nulťácke   6. (lokál) o: nulťáckych   7. (inštrumentál) s/so: nulťáckymi 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: nulťácke   2. (genitív) bez: nulťáckeho   3. (datív) k/ku: nulťáckemu   4. (akuzatív) vidím: nulťácke   5. (vokatív) ktože/čože: nulťácke   6. (lokál) o: nulťáckom   7. (inštrumentál) s/so: nulťáckym
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: nulťácke   2. (genitív) bez: nulťáckych   3. (datív) k/ku: nulťáckym  4. (akuzatív) vidím: nulťácke   5. (vokatív) ktože/čože: nulťácke   6. (lokál) o: nulťáckych   7. (inštrumentál) s/so: nulťáckymi 

Stupňovanie (gradácia)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jeden: nulťácky   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: nulťáckejší   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najnulťáckejší, najsamnulťácky, najsamnulťáckejší    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: nulťácki / nulťácke   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: nulťáckejší / nulťáckejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najnulťáckejší, najsamnulťácki, najsamnulťáckejší / najnulťáckejšie, najsamnulťácke, najsamnulťáckejšie 

Stupňovanie (gradácia)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedna: nulťácka   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: nulťáckejšia   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najnulťáckejšia, najsamnulťácka, najsamnulťáckejšia    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: nulťácke   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: nulťáckejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najnulťáckejšie, najsamnulťácke, najsamnulťáckejšie  

Stupňovanie (gradácia)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedno: nulťácke   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: nulťáckejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najnulťáckejšie, najsamnulťácke, najsamnulťáckejšie    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: nulťácke   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: nulťáckejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najnulťáckejšie, najsamnulťácke, najsamnulťáckejšie 

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):   ??

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   všenulťácky

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   antinulťácky, protinulťácky, novonulťácky, staronulťácky, prednulťácky, ponulťácky, medzinulťácky

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   nenulťácky, nienulťácky, mimonulťácky

Zvrátenie (reverzia):   ??

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   ??

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  nullterzero-grader   

Slovníková evidencia:  2022

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.