nelepivý

prídavné meno  (adjektívum)

Taký, ktorý sa nelepí;  taký, na ktorý sa nič nelepí;  taký, ktorým sa nedá lepiť;  majúci nelepivé vlastnosti;  nepriľnavý;  protilepivý;  antiadhézny;  nelepkavý.

Ukážky: 

Po 15 - 30 minútach má byť placka nelepivá.  Obrátime.  (Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: nelepivý   2. (genitív) bez: nelepivého   3. (datív) k/ku: nelepivému   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: nelepivého / nelepivý   5. (vokatív) hejže ktože/čože: nelepivý   6. (lokál) o: nelepivom   7. (inštrumentál) s/so: nelepivým
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: nelepiví / nelepivé   2. (genitív) bez: nelepivých   3. (datív) k/ku: nelepivým   4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: nelepivých / nelepivé   5. (vokatív) hejže ktože/čože životné / neživ∙: nelepiví / nelepivé   6. (lokál) o: nelepivých   7. (inštrumentál) s/so: nelepivými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: nelepivá   2. (genitív) bez: nelepivej   3. (datív) k/ku: nelepivej   4. (akuzatív) vidím: nelepivú   5. (vokatív) hejže ktože/čože: nelepivá   6. (lokál) o: nelepivej   7. (inštrumentál) s/so: nelepivou  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: nelepivé   2. (genitív) bez: nelepivých   3. (datív) k/ku: nelepivým   4. (akuzatív) vidím: nelepivé   5. (vokatív) hejže ktože/čože: nelepivé   6. (lokál) o: nelepivých   7. (inštrumentál) s/so: nelepivými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: nelepivé   2. (genitív) bez: nelepivého   3. (datív) k/ku: nelepivému   4. (akuzatív) vidím: nelepivé   5. (vokatív) hejže ktože/čože: nelepivé   6. (lokál) o: nelepivom   7. (inštrumentál) s/so: nelepivým  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: nelepivé   2. (genitív) bez: nelepivých   3. (datív) k/ku: nelepivým   4. (akuzatív) vidím: nelepivé   5. (vokatív) hejže ktože/čože: nelepivé   6. (lokál) o: nelepivých   7. (inštrumentál) s/so: nelepivými   

Stupňovanie (gradácia)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jeden: nelepivý   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: nelepivejší   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najnelepivejší, najsamnelepivý, najsamnelepivejší    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: nelepiví / nelepivé   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: nelepivejší / nelepivejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najnelepivejší, najsamnelepiví, najsamnelepivejší / najnelepivejšie, najsamnelepivé, najsamnelepivejšie 

Stupňovanie (gradácia)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedna: nelepivá   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: nelepivejšia   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najnelepivejšia, najsamnelepivá, najsamnelepivejšia  
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: nelepivé   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: nelepivejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najnelepivejšie, najsamnelepivé, najsamnelepivejšie  

Stupňovanie (gradácia)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedno: nelepivé   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: nelepivejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najnelepivejšie, najsamnelepivé, najsamnelepivejšie    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: nelepivé   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: nelepivejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najnelepivejšie, najsamnelepivé, najsamnelepivejšie 

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):   málonelepivý, slabonelepivý   

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   supernelepivý, meganelepivý   

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   celonelepivý, polonelepivý, pravonelepivý, nepravonelepivý, staronelepivý, novonelepivý, pseudonelepivý, samonelepivý   

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   nenelepivý, nienelepivý   

Zvrátenie (reverzia):   ?

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   znovunelepivý

Cudzojazyčné preklady:

Čeština / Czech (CZ):   nelepivý;  nepřilnavý;  nelepící

Angličtina / English (EN; translation):   nonstick;  non-stick;  antiadhesive;  not sticky   

Slovníková evidencia:  2023-02-09

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.