dopečený

prídavné meno  (adjektívum)  ●  trpné príčastie dokonavého slovesa dopiecť   

1.  Taký pokrm alebo predmet, ktorého tepelná úprava pečením sa skončila;  upečený;  dosmažený;  hotový;  vypálený.

2.  Taký človek alebo zver, ktorého nahnevali, dožrali.

Ukážky: 


Hotová placka dobre chladne a chrumkavé plochy na tanieri nevädnú tak rýchlo, keď sa dopečený či dosmažený kotúč po celej ploche rozlepí na dve tenšie "polplacky".  (Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: dopečený   2. (genitív) bez: dopečeného   3. (datív) k/ku: dopečenému   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: dopečeného / dopečený   5. (vokatív) hejže ktože/čože: dopečený   6. (lokál) o: dopečenom   7. (inštrumentál) s/so: dopečeným  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: dopečení / dopečené   2. (genitív) bez: dopečených   3. (datív) k/ku: dopečeným   4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: dopečených / dopečené   5. (vokatív) hejže ktože/čože životné / neživ∙: dopečení / dopečené   6. (lokál) o: dopečených   7. (inštrumentál) s/so: dopečenými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: dopečená   2. (genitív) bez: dopečenej   3. (datív) k/ku: dopečenej   4. (akuzatív) vidím: dopečenú   5. (vokatív) hejže ktože/čože: dopečená   6. (lokál) o: dopečenej   7. (inštrumentál) s/so: dopečenou  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: dopečené   2. (genitív) bez: dopečených   3. (datív) k/ku: dopečeným   4. (akuzatív) vidím: dopečené   5. (vokatív) hejže ktože/čože: dopečené   6. (lokál) o: dopečených   7. (inštrumentál) s/so: dopečenými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: dopečené, dopečenô   2. (genitív) bez: dopečeného   3. (datív) k/ku: dopečenému   4. (akuzatív) vidím: dopečené   5. (vokatív) hejže ktože/čože: dopečené, dopečenô   6. (lokál) o: dopečenom   7. (inštrumentál) s/so: dopečeným  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: dopečené   2. (genitív) bez: dopečených   3. (datív) k/ku: dopečeným   4. (akuzatív) vidím: dopečené   5. (vokatív) hejže ktože/čože: dopečené   6. (lokál) o: dopečených   7. (inštrumentál) s/so: dopečenými   

Stupňovanie (gradácia)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jeden: dopečený   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: dopečenejší   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najdopečenejší, najsampdopečený, najsamdopečenejší    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: dopečení / dopečené   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: dopečenejší / dopečenejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najdopečenejší, najsamdopečení, najsamdopečenejší / najdopečenejšie, najsamdopečené, najsamdopečenejšie 

Stupňovanie (gradácia)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedna: dopečená   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: dopečenejšia   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najdopečenejšia, najsamdopečená, najsamdopečenejšia  
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: dopečené   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: dopečenejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najdopečenejšie, najsamdopečené, najsamdopečenejšie  

Stupňovanie (gradácia)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedno: dopečené   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: dopečenejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najdopečenejšie, najsamdopečené, najsamdopečenejšie    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: dopečené   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: dopečenejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najdopečenejšie, najsamdopečené, najsamdopečenejšie 

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):   málodopečený, slabodopečený      

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   superdopečený, vysokodopečený, pridopečený   

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   celodopečený, polodopečený   

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   nedopečený, niedopečený   

Zvrátenie (reverzia):   oddopečenie

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   predopečenie, znovudopečenie

Cudzojazyčné preklady:

Čeština / Czech (CZ):   dopečený

Angličtina / English (EN; translation):   finished baking / finished being baked;  just-baked;  angered;  annoyed   

Slovníková evidencia:  2023-02-09

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.