ošúpaný

prídavné meno  (adjektívum)  ●  trpné príčastie dokonavého slovesa ošúpať   

1.  Uvoľnený z/zo, vylúpnutý z/zo, alebo zbavený šupy / šúp / škrupiny / kôry / obalu / omietky;  olúpaný;  očistený.

2.  Úboho vyzerajúci;  ošumelý;  ošumtelý;  obdratý;  otlčený;  otrhaný;  zodratý.

Ukážky: 

Primiešame pastu z 1 ošúpaného mesiačika cesnaku.  Obrátime.  (Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: ošúpaný   2. (genitív) bez: ošúpaného   3. (datív) k/ku: ošúpanému   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: ošúpaného / ošúpaný   5. (vokatív) hejže ktože/čože: ošúpaný   6. (lokál) o: ošúpanom   7. (inštrumentál) s/so: ošúpaným  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: ošúpaní / ošúpané   2. (genitív) bez: ošúpaných   3. (datív) k/ku: ošúpaným   4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: ošúpaných / ošúpané   5. (vokatív) hejže ktože/čože životné / neživ∙: ošúpaní / ošúpané   6. (lokál) o: ošúpaných   7. (inštrumentál) s/so: ošúpanými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: ošúpaná   2. (genitív) bez: ošúpanej   3. (datív) k/ku: ošúpanej   4. (akuzatív) vidím: ošúpanú   5. (vokatív) hejže ktože/čože: ošúpaná   6. (lokál) o: ošúpanej   7. (inštrumentál) s/so: ošúpanou  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: ošúpané   2. (genitív) bez: ošúpaných   3. (datív) k/ku: ošúpaným   4. (akuzatív) vidím: ošúpané   5. (vokatív) hejže ktože/čože: ošúpané   6. (lokál) o: ošúpaných   7. (inštrumentál) s/so: ošúpanými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: ošúpané   2. (genitív) bez: ošúpaného   3. (datív) k/ku: ošúpanému   4. (akuzatív) vidím: ošúpané   5. (vokatív) hejže ktože/čože: ošúpané   6. (lokál) o: ošúpanom   7. (inštrumentál) s/so: ošúpaným  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: ošúpané   2. (genitív) bez: ošúpaných   3. (datív) k/ku: ošúpaným   4. (akuzatív) vidím: ošúpané   5. (vokatív) hejže ktože/čože: ošúpané   6. (lokál) o: ošúpaných   7. (inštrumentál) s/so: ošúpanými   

Stupňovanie (gradácia)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jeden: ošúpaný   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: ošúpanejší   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najošúpanejší, najsamošúpaný, najsamošúpanejší    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: ošúpaní / ošúpané   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: ošúpanejší / ošúpanejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najošúpanejší, najsamošúpaní, najsamošúpanejší / najošúpanejšie, najsamošúpané, najsamošúpanejšie 

Stupňovanie (gradácia)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedna: ošúpaná   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: ošúpanejšia   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najošúpanejšia, najsamošúpaná, najsamošúpanejšia  
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: ošúpané   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: ošúpanejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najošúpanejšie, najsamošúpané, najsamošúpanejšie  

Stupňovanie (gradácia)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedno: ošúpané   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: ošúpanejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najošúpanejšie, najsamošúpané, najsamošúpanejšie    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: ošúpané   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: ošúpanejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najošúpanejšie, najsamošúpané, najsamošúpanejšie 

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):   máloošúpaný, slaboošúpaný   

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   superošúpaný, megaošúpaný, vysokoošúpaný   

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   celoošúpaný, poloošúpaný, staroošúpaný, novoošúpaný, samoošúpaný   

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   neošúpaný, nieošúpaný   

Zvrátenie (reverzia):   odošúpaný

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   znovuošúpaný, znovaošúpaný, preošúpaný

Cudzojazyčné preklady:

Čeština / Czech (CZ):   oloupaný;  očištěný;  ošoupaný

Angličtina / English (EN; translation):   peeled;  skinned;  ragged;  threadbare;  decrepit

Slovníková evidencia:  2023-02-09

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.