posúchovitý

prídavné meno  (adjektívum)

Pripomínajúci posúch - či už svojím tvarom, farbou, chuťou, vôňou, alebo akokoľvek inak.

Ukážky: 

Existuje mnoho variácií zemiakových placiek - od hladkých s výzorom palaciniek, až po hrudkovité posúchovité(Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: posúchovitý   2. (genitív) bez: posúchovitého   3. (datív) k/ku: posúchovitému   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: posúchovitého / posúchovitý   5. (vokatív) hejže ktože/čože: posúchovitý   6. (lokál) o: posúchovitom   7. (inštrumentál) s/so: posúchovitým  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: posúchovití / posúchovité   2. (genitív) bez: posúchovitých   3. (datív) k/ku: posúchovitým   4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: posúchovitých / posúchovité   5. (vokatív) hejže ktože/čože životné / neživ∙: posúchovití / posúchovité   6. (lokál) o: posúchovitých   7. (inštrumentál) s/so: posúchovitými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: posúchovitá   2. (genitív) bez: posúchovitej   3. (datív) k/ku: posúchovitej   4. (akuzatív) vidím: posúchovitú   5. (vokatív) hejže ktože/čože: posúchovitá   6. (lokál) o: posúchovitej   7. (inštrumentál) s/so: posúchovitou  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: posúchovité   2. (genitív) bez: posúchovitých   3. (datív) k/ku: posúchovitým   4. (akuzatív) vidím: posúchovité   5. (vokatív) hejže ktože/čože: posúchovité   6. (lokál) o: posúchovitých   7. (inštrumentál) s/so: posúchovitými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: posúchovité   2. (genitív) bez: posúchovitého   3. (datív) k/ku: posúchovitému   4. (akuzatív) vidím: posúchovité   5. (vokatív) hejže ktože/čože: posúchovité   6. (lokál) o: posúchovitom   7. (inštrumentál) s/so: posúchovitým
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: posúchovité   2. (genitív) bez: posúchovitých   3. (datív) k/ku: posúchovitým   4. (akuzatív) vidím: posúchovité   5. (vokatív) hejže ktože/čože: posúchovité   6. (lokál) o: posúchovitých   7. (inštrumentál) s/so: posúchovitými

Stupňovanie (gradácia)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jeden: posúchovitý   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: posúchovitejší   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najposúchovitejší, najsamposúchovitý, najsamposúchovitejší    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: posúchovití / posúchovité   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: posúchovitejší / posúchovitejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najposúchovitejší, najsamposúchovití, najsamposúchovitejší / najposúchovitejšie, najsamposúchovité, najsamposúchovitejšie 

Stupňovanie (gradácia)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedna: posúchovitá   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: posúchovitejšia   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najposúchovitejšia, najsamposúchovitá, najsamposúchovitejšia  
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: posúchovité   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: posúchovitejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najposúchovitejšie, najsamposúchovité, najsamposúchovitejšie  

Stupňovanie (gradácia)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedno: posúchovité   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: posúchovitejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najposúchovitejšie, najsamposúchovité, najsamposúchovitejšie    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: posúchovité   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: posúchovitejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najposúchovitejšie, najsamposúchovité, najsamposúchovitejšie 

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):   máloposúchovitý, slaboposúchovitý

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   vysokoposúchovitý, superposúchovitý, megaposúchovitý

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   celoposúchovitý, poloposúchovitý, pravoposúchovitý, nepravoposúchovitý

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   neposúchovitý, nieposúchovitý

Zvrátenie (reverzia):   ?

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   ?

Cudzojazyčné preklady:

Čeština / Czech (CZ):  posouchovitý

Slovníková evidencia:  2023-02-08

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.