teil

podstatné meno  (substantívum)  ●  mužský rod  (maskulínum)

(anglikanizmus)   Lipa;  strom rodu Tilia sp∙;  osobné meno / priezvisko Teil.

Ukážky: 

—Hm...—  zamyslená mamka váhavo uvažovala:  —Nespomínam si sa, že by niekto našu štvrť nazýval "Lipovou Promenádou".  Starí ľudia však neraz hovoria, že "idú k Vilovi Teilovi"... 
—Tramta-da-dá!—  usmial sa doktor Barton.  —Fanfára úspechu.  To je predsa priama súčasť nášho príbehu.  Historické meno Viliam alebo Wilhelm Tell vám zaiste netreba dvakrát predstavovať - švajčiarsky ľudový hrdina.  A teil je zas starobylé anglické slovo pre lipu.  Ako vtipná paralela, obrovská lipizňa rastúca neďaleko konca kvetnej aleje dostala humornú prezývku Viliam Teil.  Týčila sa neďaleko niekdajšieho jazera.  Dnes na jej mieste stojí obchodný dom.  Bola tu niečím ako miestnou obdobou Stromu generála Shermana v Kalifornii.  Myslím, že náš gigant mal vyše tisíc rokov, keď ho vyrúbali. 
—Aká škoda, že zahynula... 
—Nezahynula.  Musela uvoľniť miesto. 
—E...  Čo...? 
—Vyťali ju, aby sme teraz mohli mať nákupné centrum Červený kosák.  A Panelovú ulicu.  (Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: teil   2. (genitív) bez životného / neživotného: Teila / teilu   3. (datív) k/ku životnému / neživotnému: Teilovi / teilu   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: Teila / teil   5. (vokatív) hejže ktože/čože: teile, teilu   6. (lokál) o životnom / neživotnom: Teilovi / teile   7. (inštrumentál) s/so: teilom
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: Teilovia, Teili / teily   2. (genitív) bez: teilov   3. (datív) k/ku: teilom   4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: Teilov / teily   5. (vokatív) hejže ktože/čože životní / neživotné: Teilovia, Teili / teily   6. (lokál) o: teiloch   7. (inštrumentál) s/so: teilmi 


Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  teillinden

Latinčina / Latina (LN; translatio):  Tilia

Slovníková evidencia:  2022

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.