ložírovať

sloveso (verbum) ● nedokonavý vid

Ležať v posteli alebo na inom lôžku; spať; byť ubytovaný.

Ukážky:

Toto bude spáleň rodičenská. Dočasná len. Lebo neoddá sa, žeby vzdelanec v spálni obyčajskej izobnej ložíroval! (Kontext: Babička Estela napochytro chystá nocľah pre nečakanú návštevu. Vo svojom archaickom jazyku vysvetľuje chlapcovi Brunovi, ktoré dvere v hosťovskej sekcii im vyhradila. Zdroj: J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.)

Ohýbanie:

Časovanie (konjugácie) - prítomný čas (prézens):
jednotné číslo (singulár): 1. ja: ložírujem 2. ty: ložíruješ 3. on/ona/ono: ložíruje
množné číslo (plurál): 1. my: ložírujeme 2. vy: ložírujete 3. oni: ložírujú

Časovanie (konjugácie) - minulý čas (préteritum / perfektum):
jednotné číslo (singulár): 1. ja: som ložíroval 2m. ty chlap: si ložíroval 2f. ty žena: si ložírovala 2n. ty niečo: si ložírovalo 3m. on: ložíroval 3f. ona: ložírovala 3n. ono: ložírovalo
množné číslo (plurál): 1. my: sme ložírovali 2. vy: ste ložírovali 3. oni: ložírovali

Časovanie (konjugácie) - budúci čas (futúrum):
jednotné číslo (singulár): 1. ja: budem ložírovať 2. ty: budeš ložírovať 3. on/ona/ono: bude ložírovať
množné číslo (plurál): 1. my: budeme ložírovať 2. vy: budete ložírovať 3. oni: budú ložírovať

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN): aberthe; dwell; sleep

Ozrejmovač slov

www.okram.fr

Navrhnite doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách. Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅. Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom. Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online. Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.