änďël

podstatné meno  (substantívum)  ●  mužský rod  (maskulínum)

(cudzojazyč∙)   Mýtický okrídlený tvor;  anjel.  Slovenské slovo vyslovené s cudzokrajným prízvukom a inojazyčne pozmeneným hláskovaním.

Ukážky: 

V príprave.  (Zdroj:  J∙ Okram - mysteriózne trilery, www.okram.fr.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: änďël   2. (genitív) bez: änďëlä   3. (datív) k/ku: änďëlovï   4. (akuzatív) vidím: änďëlä   5. (vokatív) hejže ktože/čože: änďëlë, änďëlü   6. (lokál) o: änďëlovï   7. (inštrumentál) s/so: änďëlöm
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí: änďëlï   2. (genitív) bez: änďëlöv   3. (datív) k/ku: änďëlöm   4. (akuzatív) vidím: änďëlöv   5. (vokatív) hejže ktože/čože: änďëlï   6. (lokál) o: änďëlöch   7. (inštrumentál) s/so: änďëlmï 

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  angel

Čeština / Czech (CZ):  anděl   

Slovníková evidencia:  2022

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.