almanach

podstatné meno  (substantívum)  ●  mužský rod  (maskulínum)

Výročná zbierka textov;  zborník;  ročenka;  kompendium.  V prenesenom zmysle:  hrubá kniha.

Ukážky: 

—Estela?  Estela!—  volal doktor Barton a zároveň išiel stisnúť aj privolávacie tlačidlo na stene.  Trpezlivo vyčkával pri dverách do predizby.  —Estela, budeme mať hostí na noc.  Pripravíš prosím Bolekovcom hosťovské izby? 

—Aj pánko enginiér privolil?

—Všetci zostávajú.

—Juj, knihy odprašujem, všetko rozkrámované mám, juj, nevedela som, juj, ostuda bude...

—Aké knihy?

Almanachy predsa tvoje vedecké.  V profesorskej izbe.  Juj, celá posteľ zabordelená je, telegraf odkáblený, jujujuj...

—Manželskú izbu som mal predsa na mysli, pre dospelých, a pre chla-...

—Pre takého vzdelaného pánka?  Rúšať ho môže ženská.  Sodoma a Gomo-...

—Estela...  Pán inžinier nám tu už spí na stoličke.  Prosím...

—Juj, doraz.  Juj, doraz...—  odbehla babička Estela.  (Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 


—Plettkerove almanachy sa otvorili?—  informoval sa polosarkasticky doktor Barton.  Hostiteľ pojal podozrenie, že za jeho stolom sa chystá voľačo podľa odporúčaní zastaraných vševedných príručiek.  (Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: almanach   2. (genitív) bez: almanachu   3. (datív) k/ku: almanachu   4. (akuzatív) vidím: almanach   5. (vokatív) ktože/čože: almanachu   6. (lokál) o: almanachu   7. (inštrumentál) s/so: almanachom
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: almanachy   2. (genitív) bez: almanachov   3. (datív) k/ku: almanachom   4. (akuzatív) vidím: almanachy   5. (vokatív) ktože/čože: almanachy   6. (lokál) o: almanachoch   7. (inštrumentál) s/so: almanachmi 

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  almanac (almanack, almanach);  yearbook;  compendium   

Slovníková evidencia:  2022

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.