pripekanie

podstatné meno  (substantívum)  ●  stredný rod  (neutrum)

1.  Postupné zvyšovanie miery oškvarenia povrchu;  opatrné alebo pomalé pokračovanie v pečení;  priliepanie na rozpálený povrch;  vytváranie chrumkavej kôrky pomocou pečenia / roštovania / grilovania.

Ukážky: 


Zopakované pripekanie nemá škodlivé následky:  Za tých pár minút druhá plocha nestihne zmľandravieť - obidva povrchy budeme mať nakoniec chrumkavé.  (Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: pripekanie   2. (genitív) bez: pripekania   3. (datív) k/ku: pripekaniu   4. (akuzatív) vidím: pripekanie   5. (vokatív) hejže ktože/čože: pripekanie, pripekaniu   6. (lokál) o: pripekaní   7. (inštrumentál) s/so: pripekaním  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: pripekania   2. (genitív) bez: pripekaní   3. (datív) k/ku: pripekaniam   4. (akuzatív) vidím: pripekania   5. (vokatív) hejže ktože/čože: pripekania   6. (lokál) o: pripekaniach   7. (inštrumentál) s/so: pripekaniami   


Cudzojazyčné preklady:

Čeština / Czech (CZ; překlad):   připékání

Angličtina / English (EN; translation):   no direct translation;   close equivalents:  additional baking;  roasting to a mildly scorched level;  making a crunchy surface on something (especially food)

Slovníková evidencia:  2023-02-09

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.