plackozáchranársky

prídavné meno  (adjektívum)

Týkajúci sa záchrany alebo záchrancov placiek (napríklad zabránenia ich pripáleniu, predchádzania rozpadnutiu, odháňania hmyzu, dolapenia zlodeja, a pod·).

Ukážky: 


Pri plackozáchranárskych manévroch sa vyhýbame hladkej múke (zvýšené riziko spudingovatenia a vzniku mazľavej pasty), omnoho účinnejšia býva polohrubá.  (Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: plackozáchranársky   2. (genitív) bez: plackozáchranárskeho   3. (datív) k/ku: plackozáchranárskemu   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: plackozáchranárskeho / plackozáchranársky   5. (vokatív) hejže ktože/čože: plackozáchranársky   6. (lokál) o: plackozáchranárskom   7. (inštrumentál) s/so: plackozáchranárskym  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: plackozáchranárski / plackozáchranárske   2. (genitív) bez: plackozáchranárskych   3. (datív) k/ku: plackozáchranárskym   4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: plackozáchranárskych / plackozáchranárske   5. (vokatív) hejže ktože/čože životné / neživ∙: plackozáchranárski / plackozáchranárske   6. (lokál) o: plackozáchranárskych   7. (inštrumentál) s/so: plackozáchranárskymi

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: plackozáchranárska   2. (genitív) bez: plackozáchranárskej   3. (datív) k/ku: plackozáchranárskej   4. (akuzatív) vidím: plackozáchranársku   5. (vokatív) hejže ktože/čože: plackozáchranárska   6. (lokál) o: plackozáchranárskej   7. (inštrumentál) s/so: plackozáchranárskou  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: plackozáchranárske   2. (genitív) bez: plackozáchranárskych   3. (datív) k/ku: plackozáchranárskym   4. (akuzatív) vidím: plackozáchranárske   5. (vokatív) hejže ktože/čože: plackozáchranárske   6. (lokál) o: plackozáchranárskych   7. (inštrumentál) s/so: plackozáchranárskymi   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: plackozáchranárske   2. (genitív) bez: plackozáchranárskeho   3. (datív) k/ku: plackozáchranárskemu   4. (akuzatív) vidím: plackozáchranárske   5. (vokatív) hejže ktože/čože: plackozáchranárske   6. (lokál) o: plackozáchranárskom   7. (inštrumentál) s/so: plackozáchranárskym  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: plackozáchranárske   2. (genitív) bez: plackozáchranárskych   3. (datív) k/ku: plackozáchranárskym   4. (akuzatív) vidím: plackozáchranárske   5. (vokatív) hejže ktože/čože: plackozáchranárske   6. (lokál) o: plackozáchranárskych   7. (inštrumentál) s/so: plackozáchranárskymi   

Stupňovanie (gradácia)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jeden: plackozáchranársky   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: plackozáchranárskejší   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najplackozáchranárskejší, najsamplackozáchranársky, najsamplackozáchranárskejší    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: plackozáchranárski / plackozáchranárske   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: plackozáchranárskejší / plackozáchranárskejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najplackozáchranárskejší, najsamplackozáchranárski, najsamplackozáchranárskejší / najplackozáchranárskejšie, najsamplackozáchranárske, najsamplackozáchranárskejšie 

Stupňovanie (gradácia)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedna: plackozáchranárska   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: plackozáchranárskejšia   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najplackozáchranárskejšia, najsamplackozáchranárska, najsamplackozáchranárskejšia  
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: plackozáchranárske   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: plackozáchranárskejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najplackozáchranárskejšie, najsamplackozáchranárske, najsamplackozáchranárskejšie  

Stupňovanie (gradácia)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedno: plackozáchranárske   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: plackozáchranárskejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najplackozáchranárskejšie, najsamplackozáchranárske, najsamplackozáchranárskejšie    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: plackozáchranárske   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: plackozáchranárskejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najplackozáchranárskejšie, najsamplackozáchranárske, najsamplackozáchranárskejšie 

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):   máloplackozáchranársky, slaboplackozáchranársky   

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   superplackozáchranársky, megaplackozáchranársky   

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   celoplackozáchranársky, poloplackozáchranársky   

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   neplackozáchranársky, nieplackozáchranársky   

Zvrátenie (reverzia):   ?

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   ?

Cudzojazyčné preklady:

Čeština / Czech (CZ):   zachraňující bramborák

Angličtina / English (EN; translation):   pancake-saving;  pancake-rescuing   

Slovníková evidencia:  2023-02-09

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.