dosmažený

prídavné meno  (adjektívum)  ●  trpné príčastie dokonavého slovesa dosmažiť   

1.  Taký pokrm alebo predmet, ktorého tepelná úprava smažením sa skončila;  usmažený;  upečený;  hotový;  dofritovaný.

2.  Obrazne vyjadrené, taký človek, ktorého poriadne vyobracali / dôkladne vyspovedali / naliehavo vypočúvali kladením nepríjemných otázok;  dogrilovaný;  dodusený;  vyobracaný;  vyžmýkaný.

Ukážky: 


Hotová placka dobre chladne a chrumkavé plochy na tanieri nevädnú tak rýchlo, keď sa dopečený či dosmažený kotúč po celej ploche rozlepí na dve tenšie "polplacky".  (Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: dosmažený   2. (genitív) bez: dosmaženého   3. (datív) k/ku: dosmaženému   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: dosmaženého / dosmažený   5. (vokatív) hejže ktože/čože: dosmažený   6. (lokál) o: dosmaženom   7. (inštrumentál) s/so: dosmaženým  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: dosmažení / dosmažené   2. (genitív) bez: dosmažených   3. (datív) k/ku: dosmaženým   4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: dosmažených / dosmažené   5. (vokatív) hejže ktože/čože životné / neživ∙: dosmažení / dosmažené   6. (lokál) o: dosmažených   7. (inštrumentál) s/so: dosmaženými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: dosmažená   2. (genitív) bez: dosmaženej   3. (datív) k/ku: dosmaženej   4. (akuzatív) vidím: dosmaženú   5. (vokatív) hejže ktože/čože: dosmažená   6. (lokál) o: dosmaženej   7. (inštrumentál) s/so: dosmaženou  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: dosmažené   2. (genitív) bez: dosmažených   3. (datív) k/ku: dosmaženým   4. (akuzatív) vidím: dosmažené   5. (vokatív) hejže ktože/čože: dosmažené   6. (lokál) o: dosmažených   7. (inštrumentál) s/so: dosmaženými

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: dosmažené, dosmaženô   2. (genitív) bez: dosmaženého   3. (datív) k/ku: dosmaženému   4. (akuzatív) vidím: dosmažené   5. (vokatív) hejže ktože/čože: dosmažené, dosmaženô   6. (lokál) o: dosmaženom   7. (inštrumentál) s/so: dosmaženým  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: dosmažené   2. (genitív) bez: dosmažených   3. (datív) k/ku: dosmaženým   4. (akuzatív) vidím: dosmažené   5. (vokatív) hejže ktože/čože: dosmažené   6. (lokál) o: dosmažených   7. (inštrumentál) s/so: dosmaženými   

Stupňovanie (gradácia)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jeden: dosmažený   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: dosmaženejší   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najdosmaženejší, najsamdosmažený, najsamdosmaženejší    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: dosmažení / dosmažené   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: dosmaženejší / dosmaženejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najdosmaženejší, najsamdosmažení, najsamdosmaženejší / najdosmaženejšie, najsamdosmažené, najsamdosmaženejšie 

Stupňovanie (gradácia)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedna: dosmažená   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: dosmaženejšia   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najdosmaženejšia, najsamdosmažená, najsamdosmaženejšia  
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: dosmažené   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: dosmaženejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najdosmaženejšie, najsamdosmažené, najsamdosmaženejšie  

Stupňovanie (gradácia)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedno: dosmažené   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: dosmaženejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najdosmaženejšie, najsamdosmažené, najsamdosmaženejšie    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: dosmažené   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: dosmaženejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najdosmaženejšie, najsamdosmažené, najsamdosmaženejšie 

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):   málodosmažený, slabodosmažený     

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   superdosmažený, vysokodosmažený, pridosmažený   

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   celodosmažený, polodosmažený, hlbokodosmažený   

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   nedosmažený, niedosmažený   

Zvrátenie (reverzia):   oddosmaženie

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   predosmaženie, znovudosmaženie

Cudzojazyčné preklady:

Čeština / Czech (CZ; překlad):   dosmažený

Angličtina / English (EN; translation):   finished frying / finished being fried;  just-fried;  having been thoroughly interrogated / "grilled"   

Slovníková evidencia:  2023-02-09

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.