wecko

podstatné meno  (substantívum)  ●  stredný rod  (neutrum)

Záchod;  toaleta;  vecko;  vécečko;  wécečko;  WC - z anglického water closet.

Ukážky: 

Z vrecka zástery vybrala vysušenú hlavičku ruže a vložila ju na dno nočníka: 
—Pre istotu, mladý pánko.  Nádoba nočná bude pri boku.  Ale prísažiť musíte, hneď a zaraz.  Sinisterko vo vašom veku rád to robieval, ale v dnešných časoch nesluší sa také viac.  Vtedy iná doba bola.  Iný móres.  Pokušeniu odolať, veru tak, za každú cenu musíte.  Pravú pažu k zaprísahe! 
—Jasné.  Pôjdem radšej na tamto normálne wecko... 
—Nechápete, pánečko mladý.  Stolice izebnej slobodne smiete použiť.—  vysvetľovala pobavená babička Estela počas zasúvania jednouchej nádoby pod kruhový výrez v drevenom sedadle.  —Za tým účelom ju máme tuná.  Dekel si nezabúdajte poriadne zaklopiť nad šerblíkom.  Hlavne ak ku pstruha výmetu by vás počas noci zaprikvačilo.  Ale von oblokom nesmiete to fľusnúť!  Bože uchovaj!  (Kontext:  Chlapec Bruno má stráviť svoju prvú noc v prazvláštnom staromódnom byte záhadológa Dr∙ BartonaBabička Estela mu vysvetľuje starosvetské rozostieľacie zvyklosti a varuje ho pred vylievaním nočníka von oknom.  Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: wecko   2. (genitív) bez: wecka   3. (datív) k/ku: wecku   4. (akuzatív) vidím: wecko   5. (vokatív) hejže ktože/čože: wecko, wecku   6. (lokál) o: wecku   7. (inštrumentál) s/so: weckom
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: wecká   2. (genitív) bez: weciek   3. (datív) k/ku: weckám   4. (akuzatív) vidím: wecká   5. (vokatív) hejže ktože/čože: wecká   6. (lokál) o: weckách   7. (inštrumentál) s/so: weckami 

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  loo;  toi;  restroom   

Slovníková evidencia:  2022

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.