dopečenie

podstatné meno  (substantívum)  ●  stredný rod  (neutrum)

1.  Jednorazový úkon dokončenia tepelnej úpravy nad ohňom, v peci, alebo na rozpálenej ploche.

2.  Duševné rozpoloženie vzniknuté doberaním, škádlením, dráždením či iným protivenstvom;  nahnevanie;  napálenie;  nazlostenie.

Ukážky: 


Po dopečení druhej plochy môžme placku na 2 - 3 minúty ešte raz obrátiť, aby sa občerstvila pripečenosť prvej plochy.  (Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: dopečenie   2. (genitív) bez: dopečenia   3. (datív) k/ku: dopečeniu   4. (akuzatív) vidím: dopečenie   5. (vokatív) hejže ktože/čože: dopečenie, dopečeniu   6. (lokál) o: dopečení   7. (inštrumentál) s/so: dopečením  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: dopečenia   2. (genitív) bez: dopečení   3. (datív) k/ku: dopečeniam   4. (akuzatív) vidím: dopečenia   5. (vokatív) hejže ktože/čože: dopečenia   6. (lokál) o: dopečeniach   7. (inštrumentál) s/so: dopečeniami   


Cudzojazyčné preklady:

Čeština / Czech (CZ; překlad):   dopečení;  dopečenost

Angličtina / English (EN; translation):   no direct translation;   close equivalents:  bakedness;  doneness;  finishing the baking;  anger

Slovníková evidencia:  2023-02-09

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.