záhadológ

podstatné meno  (substantívum)  ●  mužský rod  (maskulínum)

Skúmateľ záhad;  mysteriológ;  enigmatológ.

Ukážky: 

Ešte horšia musela byť pre tvrdého agenta predstava o praktickej stránke nadchádzajúcich chvíľ s pohoreným záhadológom.  Povylievať nedopité šálky za hrobku, prosím, to by Hubert v pohode zvládol.  Lenže ak ho doktor začne poverovať osúšaním tanierikov a balením porcelánových súpravičiek do krepovaného hodvábu, hrozilo vzkypenie krvi.  (Kontext:  Bezpečnostný agent Hubert je sklamaný, že domnelé fotografie cintorínskych duchov môžu byť v skutočnosti výsledkom trápneho omylu doktora Bartona.  Ak doktor pokazil filmy dvojitou expozíciou na to isté políčko, honba za záhadami sa skončila skôr, než sa mohla začať.  Kto teraz bude v zlej nálade pratať všetko občerstvenie a pohovky, ktoré doktor Barton nazvláčal na plánované nočné sledovanie do tajnej pozorovateľne v starobylej kamennej hrobke?  Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: záhadológ   2. (genitív) bez: záhadológa   3. (datív) k/ku: záhadológovi   4. (akuzatív) vidím: záhadológa   5. (vokatív) hejže ktože/čože: záhadológu   6. (lokál) o: záhadológovi   7. (inštrumentál) s/so: záhadológom  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí: záhadológovia   2. (genitív) bez: záhadológov   3. (datív) k/ku: záhadológom    4. (akuzatív) vidím: záhadológov   5. (vokatív) hejže ktože/čože: záhadológovia   6. (lokál) o: záhadológoch   7. (inštrumentál) s/so: záhadológmi 


Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  mysteriologistenigmatologist   

Slovníková evidencia:  2022

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.