podošvovito

príslovka  (adverbium)

Takým charakterom alebo tak, že to pripomína podošvu (topánkovú podrážku)Špecificky:  Charakteristika nadmernej tuhosti nepožuvateľného jedla (podošvovito tvrdá saláma;  podošvovito spečené rezne).

Ukážky: 


Nepridávame žiadnu múku ani korenia (bartonské placky sa dochucujú až na tanieri).  Nedávame ani vajce, lebo placky by boli podošvovito tvrdé.  (Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Stupňovanie (gradácia):   1. (základný stupeň, pozitív): podošvovito   2. (porovnávací stupeň, komparatív): podošvovitejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív): najpodošvovitejšie, najsampodošvovito, najsampodošvovitejšie    

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):   málopodošvovito, slabopodošvovito   

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   superpodošvovito, megapodošvovito   

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   celopodošvovito, polopodošvovito, plnopodošvovito, staropodošvovito, novopodošvovito

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   nepodošvovito, niepodošvovito   

Zvrátenie (reverzia):   ?

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   ?

Cudzojazyčné preklady:

Čeština / Czech (CZ):   podešvovitě

Angličtina / English (EN; translation):   undersole-like;  chewy   

Slovníková evidencia:  2023-02-09

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.