Sinister

podstatné meno  (substantívum)  ●  osobné meno  ●  mužský rod  (maskulínum)

Mužské meno zodpovedajúce menu Félix  (Félix << latinsky felix = šťastný << latinsky sinister = prospešný, priaznivý, nádejný, šťastný, na strane srdca).  Z dôvodov gréckeho vplyvu sa slovo sinister začalo chápať aj v zmysle ľavostranný >> na strane slabšej ruky >> nepriaznivý, zlovestný, čo je prevažujúce ponímanie významu najmä v anglofónnom prostredí.  V prípade románového hrdinu menom Dr∙ Sinister Barton máme do činenia s prvou významovou líniou (t∙j∙ šťaslivec).  Takéto zakódované meno mu  zámerne vymysleli jeho rodičia podľa otcovského mena Félix.  Prečo bolo potrebné zakamuflovať nielen prvé meno ale aj priezvisko, to ostáva zahalené tajomstvom.  Doktor Barton už celé roky pátra po náznakoch pravdy, pretože opatrný rodičovský pár neskôr záhadne zmizol kdesi v karpatských divočinách...

Ukážky: 

1.  —Zakrákanie znamená narušiteľa či nebezpečie.  Raz, to je nepriateľ na obzore.  Dvakrát, nepriateľ na sto metrov.  Trikrát, problém sa bezprostredne blíži.  Tento druh vtáka je mimoriadne hlasovo nadaný, však Garvin? 
—Neotrrravuj dôstojného pána zbytočnými drrrrístmi, Sinisterrrko!—  ozval sa Garvin hlasom babičky Estely.

2.  Návšteva v byte uznávaného logopéda, doktora Sinistera Bartona, sa nekonečne preťahovala.  

3—Mamka, treba mi pišať... 
Mamka nedokázala skryť vrcholné prekvapenie:
—A čo si tam prepána robil celú hodinu predtým??  No chápete to?—  obrátila sa neveriacky na babičku Estelu.  Tá sa iba šibalsky usmiala: 
—Ale áno, mladá panička, chápem, dobre chápem...  Asi sa mu hentam zapáčilo, a či nie?  Veď aj náš Sinisterko dnuká trávieva hodiny...—  žmurkla na Bruna a opäť mu podávala kľúč.

Zdroj:  J∙ Okram - www.okram.fr.  Doktor Sinister Barton patrí medzi hlavných protagonistov zo série humorných mysterióznych trilerov, ktorá zahŕňa napríklad nasledovné príbehy:

Prípad zabudnutej truhlice  

Záhada zaboreného kľúča  

Výprava do Zakliateho Lesa  

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: Sinister   2. (genitív) bez: Sinistera   3. (datív) k/ku: Sinisterovi   4. (akuzatív) vidím: Sinistera   5. (vokatív) hejže ktože/čože: Sinistere, Sinister 6. (lokál) o: Sinisterovi   7. (inštrumentál) s/so: Sinisterom
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí: Sinisterovia   2. (genitív) bez: Sinisterov   3. (datív) k/ku: Sinisterom   4. (akuzatív) vidím: Sinisterov   5. (vokatív) hejže ktože/čože: Sinisterovia   6. (lokál) o: Sinisteroch   7. (inštrumentál) s/so: Sinistermi 

Zdrobneniny a domáce prezývky:  Sinisterko 

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  Sinister;  Sinnie

Čeština / Czech (CZ):  Sinister;  Sinistr;  Sinisterko   

Slovníková evidencia:  2022

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.