pevnodužinový

prídavné meno  (adjektívum)

Majúci pevnú dužinu, tuhú dreň, odolné vnútro, súdržnú konzistenciu;  tuhomäsý;  tvrdý.

Ukážky:

Označovanie varných typov v obchodoch má nesporný praktický význam aj pre tento náš recept:  Potrebujeme zemiaky pevnodužinové, nemúčnaté, jemnoštruktúrne, nerozváravé, nepraskavé - takéto nesú označenie "A" (tzv∙ šalátové).  (Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: pevnodužinový   2. (genitív) bez: pevnodužinového   3. (datív) k/ku: pevnodužinovému   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: pevnodužinového / pevnodužinový   5. (vokatív) hejže ktože/čože: pevnodužinový   6. (lokál) o: pevnodužinovom   7. (inštrumentál) s/so: pevnodužinovým  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: pevnodužinoví / pevnodužinové   2. (genitív) bez: pevnodužinových   3. (datív) k/ku: pevnodužinovým   4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: pevnodužinových / pevnodužinové   5. (vokatív) hejže ktože/čože životné / neživ∙: pevnodužinoví / pevnodužinové   6. (lokál) o: pevnodužinových   7. (inštrumentál) s/so: pevnodužinovými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: pevnodužinová   2. (genitív) bez: pevnodužinovej   3. (datív) k/ku: pevnodužinovej   4. (akuzatív) vidím: pevnodužinovú   5. (vokatív) hejže ktože/čože: pevnodužinová   6. (lokál) o: pevnodužinovej   7. (inštrumentál) s/so: pevnodužinovou  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: pevnodužinové   2. (genitív) bez: pevnodužinových   3. (datív) k/ku: pevnodužinovým   4. (akuzatív) vidím: pevnodužinové   5. (vokatív) hejže ktože/čože: pevnodužinové   6. (lokál) o: pevnodužinových   7. (inštrumentál) s/so: pevnodužinovými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: pevnodužinové   2. (genitív) bez: pevnodužinového   3. (datív) k/ku: pevnodužinovému   4. (akuzatív) vidím: pevnodužinové   5. (vokatív) hejže ktože/čože: pevnodužinové, pevnodužinovô   6. (lokál) o: pevnodužinovom   7. (inštrumentál) s/so: pevnodužinovým  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: pevnodužinové   2. (genitív) bez: pevnodužinových   3. (datív) k/ku: pevnodužinovým   4. (akuzatív) vidím: pevnodužinové   5. (vokatív) hejže ktože/čože: pevnodužinové   6. (lokál) o: pevnodužinových   7. (inštrumentál) s/so: pevnodužinovými   

Stupňovanie (gradácia)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jeden: pevnodužinový   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: pevnodužinovejší   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najpevnodužinovejší, najsampevnodužinový, najsampevnodužinovejší    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: pevnodužinoví / pevnodužinové   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: pevnodužinovejší / pevnodužinovejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najpevnodužinovejší, najsampevnodužinoví, najsampevnodužinovejší / najpevnodužinovejšie, najsampevnodužinové, najsampevnodužinovejšie 

Stupňovanie (gradácia)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedna: pevnodužinová   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: pevnodužinovejšia   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najpevnodužinovejšia, najsampevnodužinová, najsampevnodužinovejšia  
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: pevnodužinové   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: pevnodužinovejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najpevnodužinovejšie, najsampevnodužinové, najsampevnodužinovejšie  

Stupňovanie (gradácia)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedno: pevnodužinové   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: pevnodužinovejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najpevnodužinovejšie, najsampevnodužinové, najsampevnodužinovejšie    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: pevnodužinové   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: pevnodužinovejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najpevnodužinovejšie, najsampevnodužinové, najsampevnodužinovejšie 

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):   málopevnodužinový, slabopevnodužinový   

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   vysokopevnodužinový, superpevnodužinový, megapevnodužinový   

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   celopevnodužinový, polopevnodužinový, plnopevnodužinový, pravopevnodužinový, nepravopevnodužinový 

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   nepevnodužinový, niepevnodužinový   

Zvrátenie, odčinenie (reverzia):   ?   

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   ?


Cudzojazyčné preklady:

Čeština / Czech (CZ; překlad):   tuhomasý   

Angličtina / English (EN; translation):   firm-fleshed;  hard;  compact   

Slovníková evidencia:  2023-02-15

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.