eletrika

podstatné meno  (substantívum)  ●  ženský rod  (feminínum)

(ľudovo, nesprávne)   Elektrina;  elektrický prúd;  elektrické vedenie;  elektrická energia.

Ukážky: 

Profesorskej izby by zaslúžil, veru, tam sú všetké konexie.  Tie vysielače a inakšie eletriky.  Musím ju vyriadiť, juj, hneď zajtra do toho sa pustím.  (Kontext:  Babička Estela napochytro chystá nocľah pre nečakanú návštevu.  Vo svojom archaickom jazyku vysvetľuje chlapcovi Brunovi, ktoré dvere v hosťovskej sekcii im vyhradila.  Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: eletrika   2. (genitív) bez: eletriky   3. (datív) k/ku: eletrike   4. (akuzatív) vidím: eletriku   5. (vokatív) hejže ktože/čože: eletriko   6. (lokál) o: eletrike   7. (inštrumentál) s/so: eletrikou
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: eletriky   2. (genitív) bez: eletrík   3. (datív) k/ku: eletrikám   4. (akuzatív) vidím: eletriky   5. (vokatív) hejže ktože/čože: eletriky   6. (lokál) o: eletrikách   7. (inštrumentál) s/so: eletrikami 

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):   eletriceletricseletrine   

Slovníková evidencia:  2022

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.