X

číslovka  (numerále)

Rímska číslica 10;  desať;  desiatka.

Ukážky: 

—Smutným ostáva fakt,—  prehrýzal sa Bruno nezáživným textom od miesta, ktoré mu mamka ukázala,  —že osemdesiat percent produc-..., pro-..., pro-du-kci-e-scho-schopnej sily nemá doposiaľ prístup k vymoženostiam spoločného stravovania.  Kiežby sa v každom bytovom družstve našla potrebná väčšina k nasledovaniu svetlého príkladu prvého sockonzumu, ktorý do celého sveta žiari zo sídliska Oceliar lksks...  El iks iks í vé... 
—Ukáž?—  prerušila ho mamka.  —LXXIV je rímske číslo, mmm...  Ondrík, koľko to je? 
—LX ako?—  overoval si ocko. 
—LXXIV. 
—To je, mmm, stodvadsaťštyri.  Nie, počkaj.  Ell, elll...  Nie, sedemdesiatštyri.  Čiže čítaj Oceliar 74. 
—...zo sídliska Oceliar 74 z našej metropoly severu!—  pokračoval Bruno.  —Tamojšie ženy nepoznajú viac sporáky.  Zhodili veru okovy prekonaného životného jarma...  (Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  ten

Čeština / Czech (CZ):  deset;  desítka   

Slovníková evidencia:  2022

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.