topiteľný

prídavné meno  (adjektívum)

Spôsobilý alebo použiteľný na topenie (v oboch významoch:  ponorenie do kvapaliny alebo roztopenie);  taviteľný.

Ukážky: 


Základné suroviny:  ...tvrdý syr  ●  300 g  -  topiteľná tehla typu Eidam, Ementál a pod∙.  (Zdroj:  J∙ Okram - Majonézová duska ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: topiteľný   2. (genitív) bez: topiteľného   3. (datív) k/ku: topiteľnému   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: topiteľného / topiteľný   5. (vokatív) hejže ktože/čože: topiteľný   6. (lokál) o: topiteľnom   7. (inštrumentál) s/so: topiteľným  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: topiteľní / topiteľné   2. (genitív) bez: topiteľných   3. (datív) k/ku: topiteľným   4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: topiteľných / topiteľné   5. (vokatív) hejže ktože/čože životné / neživ∙: topiteľní / topiteľné   6. (lokál) o: topiteľných   7. (inštrumentál) s/so: topiteľnými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: topiteľná   2. (genitív) bez: topiteľnej   3. (datív) k/ku: topiteľnej   4. (akuzatív) vidím: topiteľnú   5. (vokatív) hejže ktože/čože: topiteľná   6. (lokál) o: topiteľnej   7. (inštrumentál) s/so: topiteľnou  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: topiteľné   2. (genitív) bez: topiteľných   3. (datív) k/ku: topiteľným   4. (akuzatív) vidím: topiteľné   5. (vokatív) hejže ktože/čože: topiteľné   6. (lokál) o: topiteľných   7. (inštrumentál) s/so: topiteľnými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: topiteľné   2. (genitív) bez: topiteľného   3. (datív) k/ku: topiteľnému   4. (akuzatív) vidím: topiteľné   5. (vokatív) hejže ktože/čože: topiteľné, topiteľnô   6. (lokál) o: topiteľnom   7. (inštrumentál) s/so: topiteľným  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: topiteľné   2. (genitív) bez: topiteľných   3. (datív) k/ku: topiteľným   4. (akuzatív) vidím: topiteľné   5. (vokatív) hejže ktože/čože: topiteľné   6. (lokál) o: topiteľných   7. (inštrumentál) s/so: topiteľnými   

Stupňovanie (gradácia)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jeden: topiteľný   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: topiteľnejší   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najtopiteľnejší, najsamtopiteľný, najsamtopiteľnejší    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: topiteľní / topiteľné   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: topiteľnejší / topiteľnejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najtopiteľnejší, najsamtopiteľní, najsamtopiteľnejší / najtopiteľnejšie, najsamtopiteľné, najsamtopiteľnejšie 

Stupňovanie (gradácia)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedna: topiteľná   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: topiteľnejšia   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najtopiteľnejšia, najsamtopiteľná, najsamtopiteľnejšia  
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: topiteľné   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: topiteľnejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najtopiteľnejšie, najsamtopiteľné, najsamtopiteľnejšie  

Stupňovanie (gradácia)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedno: topiteľné   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: topiteľnejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najtopiteľnejšie, najsamtopiteľné, najsamtopiteľnejšie    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: topiteľné   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: topiteľnejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najtopiteľnejšie, najsamtopiteľné, najsamtopiteľnejšie 

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):   málotopiteľný, slabotopiteľný   

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   vysokotopiteľný, supertopiteľný   

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   celotopiteľný, polotopiteľný, samotopiteľný, ľahkotopiteľný, ťažkotopiteľný, rýchlotopiteľný

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   netopiteľný, nietopiteľný   

Zvrátenie (reverzia):   odtopiteľný   

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   znovutopiteľný, pretopiteľný


Cudzojazyčné preklady:

Čeština / Czech (CZ; překlad):   tavitelný;  roztopitelný

Angličtina / English (EN; translation):   meltable;  thawable;  sinkable;  drawnable   

Slovníková evidencia:  2023-02-15

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.