chlípnik

podstatné meno  (substantívum)  ●  mužský rod  (maskulínum)

Chlipník;  nehanebník;  nerestník;  zhýralec;  zvrhlík.

Ukážky: 

—Časovčík šeredný!—  nenechala sa odkloniť babička a bezhlavo sa vrhla k zahraničnej knihe.  —Chlípnik verejne odhalený! 
—Dnes by sme sa mali držať nášh-...—  rezignoval logopéd s vtiahnutými lícami, pretože prenie s babičkou naberalo trápne dimenzie.  Nechcel sa pred hosťami trhať so staršou osobou o obrázkovú knihu.  Hostiteľka urputne vracala späť posledné preskočené stránky, až konečne natrafila na predtým zahliadnutú scénu: 
—Zatknúť treba sviniara ničomného!!—  ďobala divo do veľkoplošnej dvojkompozície s frontovými vojakmi vztyčujúcimi víťaznú zástavu. 
—Nie sú to naši osloboditelia?—  čudovala sa mamka nad babičkinou zarputilosťou. 
—Aj grázel Duňo nosí toľko hodiniek!—  rozpoznával Bruno povedomý výjav(Kontext:  Babička Estela rozpoznala v novej knihe doktora Bartona dávneho vojnového zločinca a násilníka.  Jeho predlaktie posiate nalúpenými hodinkami pripomenulo chlapcovi Brunovi bitkárskeho spolužiaka.  Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: chlípnik   2. (genitív) bez: chlípnika   3. (datív) k/ku: chlípnikovi   4. (akuzatív) vidím: chlípnika   5. (vokatív) hejže ktože/čože: chlípniku   6. (lokál) o: chlípnikovi   7. (inštrumentál) s/so: chlípnikom
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí: chlípnici   2. (genitív) bez: chlípnikov   3. (datív) k/ku: chlípnikom   4. (akuzatív) vidím: chlípnikov   5. (vokatív) hejže ktože/čože: chlípnici   6. (lokál) o: chlípnikoch   7. (inštrumentál) s/so: chlípnikmi 

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  lecher;  satyr   

Slovníková evidencia:  2022

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.