polplacka

podstatné meno  (substantívum)  ●  ženský rod  (feminínum)

Polovičná placka;  polovica placky.

Ukážky: 

Hotová placka dobre chladne a chrumkavé plochy na tanieri nevädnú tak rýchlo, keď sa dopečený či dosmažený kotúč po celej ploche rozlepí na dve tenšie "polplacky".  (Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: polplacka   2. (genitív) bez: polplacky   3. (datív) k/ku: polplacke   4. (akuzatív) vidím: polplacku   5. (vokatív) hejže ktože/čože: polplacka, polplacko   6. (lokál) o: polplacke   7. (inštrumentál) s/so: polplackou  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: polplacky   2. (genitív) bez: polplaciek   3. (datív) k/ku: polplackám   4. (akuzatív) vidím: polplacky   5. (vokatív) hejže ktože/čože: polplacky   6. (lokál) o: polplackách   7. (inštrumentál) s/so: polplackami   


Cudzojazyčné preklady:

Čeština / Czech (CZ; překlad):   půlbramborák

Angličtina / English (EN; translation):   half-pancake;  half-flatbread

Slovníková evidencia:  2023-02-09

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.