enigmatológ

podstatné meno  (substantívum)  ●  mužský rod  (maskulínum)

Skúmateľ záhad;  mysteriológ;  záhadológ.

Ukážky: 

Vo vaku niečo cvaklo a vrchný kovový šev sa poľahky roztvoril.  Pohľad dovnútra doktorom badateľne pohol.
—Takto...—  začal vykoľajený enigmatológ opatrne.  —Navrhoval by som...  Keby ste chlapca odviedli do vedľajšej izby...
—Rúhanstva do domu si pridovliekol!—  osopila sa naňho babička Estela, ktorá sa napriek logopédovej nevôli prišinula za jeho chrbát a pri zočení vnútrotaškového obsahu sa ochromelo zapotácala.  (Kontext:  Doktor Barton s pomocníkmi otvorili obrovskú tašku, ktorá bola vyše sto rokov zamurovaná v tajnej izbe vidieckej kúrie.  Na nález vovnútri nemohol byť predpripravený ani zocelený prieskumník s najbujnejšou fantáziou.  Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: enigmatológ   2. (genitív) bez: enigmatológa   3. (datív) k/ku: enigmatológovi    4. (akuzatív) vidím: enigmatológa   5. (vokatív) hejže ktože/čože: enigmatológu   6. (lokál) o: enigmatológovi   7. (inštrumentál) s/so: enigmatológom  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí: enigmatológovia   2. (genitív) bez: enigmatológov   3. (datív) k/ku: enigmatológom   4. (akuzatív) vidím: enigmatológov   5. (vokatív) hejže ktože/čože: enigmatológovia   6. (lokál) o: enigmatológoch   7. (inštrumentál) s/so: enigmatológmi  

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  mysteriologistenigmatologist   

Slovníková evidencia:  2022

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.