pivonný

prídavné meno  (adjektívum)

Týkajúci sa, pripravený z, alebo obsahujúci kvitnúcu rastlinu druhu pivónia (Paeonia);  pivóniový;  pivonkový.

Ukážky: 

Babička sa napriamila a zhlboka dýchala.  S rukou pritlačenou na ústa zakerovala Bruna nazad do jeho hosťovskej spálničky.  Slzami omokrenú nočnú košeľu mu prehodila cez posteľ.  Pri pohľade na prázdny smaltovaný lavórik ju pochytil nový záchvat.  Až teraz Bruno vyrozumel, že išlo o nekontrolovateľné návaly okúňavého pišťania a pridúšaného smiechu: 
—Tú...  Tú vec...—  lapala po dychu.  —Pred spaním!  Nie vyslopnúť ste mali, lektvárec pivonný!  Tú chlapeckú vec si tam mal pánko opláchnuť...!  (Kontext:  Rodina na návšteve neočakávane strávi noc na Hmlistej 5.  Babička Estela staromódnym spôsobom poučuje ich syna Bruna, ako sa má pripraviť na spánok.  Neskúsený osemročný chlapec z modernej doby vypije ponúknutý voňavý odvar určený na hygienické účely v domnení, že ide o čaj.  Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: pivonný   2. (genitív) bez: pivonného   3. (datív) k/ku: pivonnému   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: pivonného / pivonný   5. (vokatív) ktože/čože: pivonný   6. (lokál) o: pivonnom   7. (inštrumentál) s/so: pivonným
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: pivonní / pivonné   2. (genitív) bez: pivonných   3. (datív) k/ku: pivonným   4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: pivonných / pivonné   5. (vokatív) ktože/čože životné / neživ∙: pivonní / pivonné   6. (lokál) o: pivonných   7. (inštrumentál) s/so: pivonnými  

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: pivonná   2. (genitív) bez: pivonnej   3. (datív) k/ku: pivonnej   4. (akuzatív) vidím: pivonnú   5. (vokatív) ktože/čože: pivonná   6. (lokál) o: pivonnej   7. (inštrumentál) s/so: pivonnou 
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: pivonné   2. (genitív) bez: pivonných   3. (datív) k/ku: pivonným   4. (akuzatív) vidím: pivonné   5. (vokatív) ktože/čože: pivonné   6. (lokál) o: pivonných   7. (inštrumentál) s/so: pivonnými  

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: pivonné   2. (genitív) bez: pivonného   3. (datív) k/ku: pivonnému   4. (akuzatív) vidím: pivonné   5. (vokatív) ktože/čože: pivonné   6. (lokál) o: pivonnom   7. (inštrumentál) s/so: pivonným 
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: pivonné   2. (genitív) bez: pivonných   3. (datív) k/ku: pivonným   4. (akuzatív) vidím: pivonné   5. (vokatív) ktože/čože: pivonné   6. (lokál) o: pivonných   7. (inštrumentál) s/so: pivonnými  

Stupňovanie (gradácia)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jeden: pivonný   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: pivonnejší   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najpivonnejší, najsampivonný, najsampivonnejší    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: pivonní / pivonné   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: pivonnejší / pivonnejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najpivonnejší, najsampivonní, najsampivonnejší / najpivonnejšie, najsampivonné, najsampivonnejšie 

Stupňovanie (gradácia)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedna: pivonná   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: pivonnejšia   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najpivonnejšia, najsampivonná, najsampivonnejšia  
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: pivonné   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: pivonnejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najpivonnejšie, najsampivonné, najsampivonnejšie  

Stupňovanie (gradácia)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedno: pivonné   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: pivonnejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najpivonnejšie, najsampivonné, najsampivonnejšie    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: pivonné   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: pivonnejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najpivonnejšie, najsampivonné, najsampivonnejšie 

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):   málopivonný, slabopivonný

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   vysokopivonný, všepivonný, velepivonný, superpivonný

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   celopivonný, pravopivonný, nepravopivonný, pseudopivonný

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   nepivonný, niepivonný, mimopivonný

Zvrátenie (reverzia):   ?

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   znovupivonný

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  peonalpeoneal   

Slovníková evidencia:  2022

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.