jemnoštruktúrny

prídavné meno  (adjektívum)

1.  Majúci jemnú štruktúru;  hladký;  nezrnitý;  homogénny.  

2.  Pozorovaný alebo vykonávaný na úrovni malých až najmenších vnútorných zložiek / štruktúr;  mikroanatomický;  nanoanatomický;  mikroskopický;  mezoskopický;  elektrónmikroskopický;  histochemický;  molekulový;  subštruktúrny;  subatomárny;  mikrochirurgický;  nanochirurgický;  subcelulárny.

Ukážky:

Označovanie varných typov v obchodoch má nesporný praktický význam aj pre tento náš recept:  Potrebujeme zemiaky pevnodužinové, nemúčnaté, jemnoštruktúrne, nerozváravé, nepraskavé - takéto nesú označenie "A" (tzv∙ šalátové).  (Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: jemnoštruktúrny   2. (genitív) bez: jemnoštruktúrneho   3. (datív) k/ku: jemnoštruktúrnemu   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: jemnoštruktúrneho / jemnoštruktúrny   5. (vokatív) hejže ktože/čože: jemnoštruktúrny   6. (lokál) o: jemnoštruktúrnom   7. (inštrumentál) s/so: jemnoštruktúrnym  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: jemnoštruktúrni / jemnoštruktúrne   2. (genitív) bez: jemnoštruktúrnych   3. (datív) k/ku: jemnoštruktúrnym   4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: jemnoštruktúrnych / jemnoštruktúrne   5. (vokatív) hejže ktože/čože životné / neživ∙: jemnoštruktúrni / jemnoštruktúrne   6. (lokál) o: jemnoštruktúrnych   7. (inštrumentál) s/so: jemnoštruktúrnymi   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: jemnoštruktúrna   2. (genitív) bez: jemnoštruktúrnej   3. (datív) k/ku: jemnoštruktúrnej   4. (akuzatív) vidím: jemnoštruktúrnu   5. (vokatív) hejže ktože/čože: jemnoštruktúrna   6. (lokál) o: jemnoštruktúrnej   7. (inštrumentál) s/so: jemnoštruktúrnou  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: jemnoštruktúrne   2. (genitív) bez: jemnoštruktúrnych   3. (datív) k/ku: jemnoštruktúrnym   4. (akuzatív) vidím: jemnoštruktúrne   5. (vokatív) hejže ktože/čože: jemnoštruktúrne  6. (lokál) o: jemnoštruktúrnych   7. (inštrumentál) s/so: jemnoštruktúrnymi   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: jemnoštruktúrne   2. (genitív) bez: jemnoštruktúrneho   3. (datív) k/ku: jemnoštruktúrnemu   4. (akuzatív) vidím: jemnoštruktúrne   5. (vokatív) hejže ktože/čože: jemnoštruktúrne, jemnoštruktúrnô   6. (lokál) o: jemnoštruktúrnom   7. (inštrumentál) s/so: jemnoštruktúrnym  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: jemnoštruktúrne   2. (genitív) bez: jemnoštruktúrnych   3. (datív) k/ku: jemnoštruktúrnym   4. (akuzatív) vidím: jemnoštruktúrne   5. (vokatív) hejže ktože/čože: jemnoštruktúrne   6. (lokál) o: jemnoštruktúrnych   7. (inštrumentál) s/so: jemnoštruktúrnymi   

Stupňovanie (gradácia)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jeden: jemnoštruktúrny   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: jemnoštruktúrnejší   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najjemnoštruktúrnejší, najsamjemnoštruktúrny, najsamjemnoštruktúrnejší    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: jemnoštruktúrni / jemnoštruktúrne   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: jemnoštruktúrnejší / jemnoštruktúrnejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najnemúčnatejší, najsamnemúčnatí, najsamnemúčnatejší / najjemnoštruktúrnejšie, najsamjemnoštruktúrne, najsamjemnoštruktúrnejšie 

Stupňovanie (gradácia)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedna: jemnoštruktúrna   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: jemnoštruktúrnejšia   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najjemnoštruktúrnejšia, najsamjemnoštruktúrna, najsamjemnoštruktúrnejšia  
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: jemnoštruktúrne   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: jemnoštruktúrnejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najjemnoštruktúrnejšie, najsamjemnoštruktúrne, najsamjemnoštruktúrnejšie  

Stupňovanie (gradácia)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedno: jemnoštruktúrne   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: jemnoštruktúrnejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najjemnoštruktúrnejšie, najsamjemnoštruktúrne, najsamjemnoštruktúrnejšie    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: jemnoštruktúrne   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: jemnoštruktúrnejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najjemnoštruktúrnejšie, najsamjemnoštruktúrne, najsamjemnoštruktúrnejšie 

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):   málojemnoštruktúrny, slabojemnoštruktúrny   

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   vysokojemnoštruktúrny, superjemnoštruktúrny   

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   celojemnoštruktúrny, polojemnoštruktúrny, plnojemnoštruktúrny, pravojemnoštruktúrny, nepravojemnoštruktúrny, pseudojemnoštruktúrny   

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   nejemnoštruktúrny, niejemnoštruktúrny, hruboštruktúrny   

Zvrátenie, odčinenie (reverzia):   ?   

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   znovujemnoštruktúrny   


Cudzojazyčné preklady:

Čeština / Czech (CZ; překlad):   jemněstrukturní;  hladký

Angličtina / English (EN; translation):   fine-structured;  smooth;  homogeneous   

Slovníková evidencia:  2023-02-15

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.