nepraskavý

prídavné meno  (adjektívum)

Bez sklonu k prasknutiu alebo praskaniu;  nepukavý;  nelámavý

Ukážky:

Označovanie varných typov v obchodoch má nesporný praktický význam aj pre tento náš recept:  Potrebujeme zemiaky pevnodužinové, nemúčnaté, jemnoštruktúrne, nerozváravé, nepraskavé - takéto nesú označenie "A" (tzv∙ šalátové).  (Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: nepraskavý   2. (genitív) bez: nepraskavého   3. (datív) k/ku: nepraskavému   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: nepraskavého / nepraskavý   5. (vokatív) hejže ktože/čože: nepraskavý   6. (lokál) o: nepraskavom   7. (inštrumentál) s/so: nepraskavým  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: nepraskaví / nepraskavé   2. (genitív) bez: nepraskavých   3. (datív) k/ku: nepraskavým   4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: nepraskavých / nepraskavé   5. (vokatív) hejže ktože/čože životné / neživ∙: nepraskaví / nepraskavé   6. (lokál) o: nepraskavých   7. (inštrumentál) s/so: nepraskavými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: nepraskavá   2. (genitív) bez: nepraskavej   3. (datív) k/ku: nepraskavej   4. (akuzatív) vidím: nepraskavú   5. (vokatív) hejže ktože/čože: nepraskavá   6. (lokál) o: nepraskavej   7. (inštrumentál) s/so: nepraskavou  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: nepraskavé   2. (genitív) bez: nepraskavých   3. (datív) k/ku: nepraskavým   4. (akuzatív) vidím: nepraskavé   5. (vokatív) hejže ktože/čože: nepraskavé   6. (lokál) o: nepraskavých   7. (inštrumentál) s/so: nepraskavými   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: nepraskavé   2. (genitív) bez: nepraskavého   3. (datív) k/ku: nepraskavým   4. (akuzatív) vidím: nepraskavé   5. (vokatív) hejže ktože/čože: nepraskavé, nepraskavô   6. (lokál) o: nepraskavom   7. (inštrumentál) s/so: nepraskavým  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: nepraskavé   2. (genitív) bez: nepraskavých   3. (datív) k/ku: nepraskavým   4. (akuzatív) vidím: nepraskavé   5. (vokatív) hejže ktože/čože: nepraskavé   6. (lokál) o: nepraskavých   7. (inštrumentál) s/so: nepraskavými   

Stupňovanie (gradácia)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jeden: nepraskavý   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: nepraskavejší   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najnepraskavejší, najsamnepraskavý, najsamnepraskavejší    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: nepraskaví / nepraskavé   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: nepraskavejší / nepraskavejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najnepraskavejší, najsamnepraskaví, najsamnepraskavejší / najnepraskavejšie, najsamnepraskavé, najsamnepraskavejšie 

Stupňovanie (gradácia)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedna: nepraskavá   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: nepraskavejšia   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najnepraskavejšia, najsamnepraskavá, najsamnepraskavejšia  
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: nepraskavé   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: nepraskavejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najnepraskavejšie, najsamnepraskavé, najsamnepraskavejšie  

Stupňovanie (gradácia)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedno: nepraskavé   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: nepraskavejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najnepraskavejšie, najsamnepraskavé, najsamnepraskavejšie    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: nepraskavé   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: nepraskavejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najnepraskavejšie, najsamnepraskavé, najsamnepraskavejšie 

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):   málonepraskavý, slabonepraskavý   

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   vysokonepraskavý, supernepraskavý   

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   celonepraskavý, polonepraskavý, plnonepraskavý, samonepraskavý   

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   praskavý   

Zvrátenie, odčinenie (reverzia):   ?   

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   znovunepraskavý   


Cudzojazyčné preklady:

Čeština / Czech (CZ; překlad):   nepraskavý

Angličtina / English (EN; translation):   non-cracking;  not cracking;  crackless   

Slovníková evidencia:  2023-02-15

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.