odkáblený

prídavné meno  (adjektívum)  ●  trpné príčastie dokonavého slovesa odkábliť   

1.  Zbavený kábla;  odpojený od drôtov;  bez pripojovacej šnúry.

2.  Odoslaný cez kábel;  odtelegrafovaný.

Ukážky: 

—Estela?  Estela!—  volal doktor Barton a zároveň išiel stisnúť aj privolávacie tlačidlo na stene.  Trpezlivo vyčkával pri dverách do predizby.  —Estela, budeme mať hostí na noc.  Pripravíš prosím Bolekovcom hosťovské izby? 

—Aj pánko enginiér privolil?

—Všetci zostávajú.

—Juj, knihy odprašujem, všetko rozkrámované mám, juj, nevedela som, juj, ostuda bude...

—Aké knihy?

—Almanachy predsa tvoje vedecké.  V profesorskej izbe.  Juj, celá posteľ zabordelená je, telegraf odkáblený, jujujuj...

—Manželskú izbu som mal predsa na mysli, pre dospelých, a pre chla-...

—Pre takého vzdelaného pánka?  Rúšať ho môže ženská.  Sodoma a Gomo-...

—Estela...  Pán inžinier nám tu už spí na stoličke.  Prosím...

—Juj, doraz.  Juj, doraz...—  odbehla babička Estela.  (Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: odkáblený   2. (genitív) bez: odkábleného   3. (datív) k/ku: odkáblenému   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: odkábleného / odkáblený   5. (vokatív) ktože/čože: odkáblený   6. (lokál) o: odkáblennom   7. (inštrumentál) s/so: odkábleným
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: odkáblení / odkáblené   2. (genitív) bez: odkáblených   3. (datív) k/ku: odkábleným  4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: odkáblených / odkáblené   5. (vokatív) ktože/čože životné / neživ∙: odkáblení / odkáblené   6. (lokál) o: odkáblených   7. (inštrumentál) s/so: odkáblenými 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: odkáblená   2. (genitív) bez: odkáblenej   3. (datív) k/ku: odkáblenej   4. (akuzatív) vidím: odkáblenú   5. (vokatív) ktože/čože: odkáblená   6. (lokál) o: odkáblenej   7. (inštrumentál) s/so: odkáblenou
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: odkáblené   2. (genitív) bez: odkáblených   3. (datív) k/ku: odkábleným  4. (akuzatív) vidím: odkáblené   5. (vokatív) ktože/čože: odkáblené   6. (lokál) o: odkáblených   7. (inštrumentál) s/so: odkáblenými 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: odkáblené   2. (genitív) bez: odkábleného   3. (datív) k/ku: odkáblenému   4. (akuzatív) vidím: odkáblené   5. (vokatív) ktože/čože: odkáblené   6. (lokál) o: odkáblenom   7. (inštrumentál) s/so: odkábleným
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: odkáblené   2. (genitív) bez: odkáblených   3. (datív) k/ku: odkábleným  4. (akuzatív) vidím: odkáblené   5. (vokatív) ktože/čože: odkáblené   6. (lokál) o: odkáblených   7. (inštrumentál) s/so: odkáblenými 

Stupňovanie (gradácia)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jeden: odkáblený   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: odkáblenejší   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najodkáblenejší, najsamodkáblený, najsamodkáblenejší    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: odkáblení / odkáblené   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: odkáblenejší / odkáblenejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najodkáblenejší, najsamnodkáblení, najsamodkáblenejší / najodkáblenejšie, najsamodkáblené, najsamodkáblenejšie 

Stupňovanie (gradácia)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedna: odkáblená   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: odkáblenejšia   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najodkáblenejšia, najsamodkáblená, najsamodkáblenejšia    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: odkáblené   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: odkáblenejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najodkáblenejšie, najsamodkáblené, najsamodkáblenejšie  

Stupňovanie (gradácia)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedno: odkáblené   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: odkáblenejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najodkáblenejšie, najsamodkáblení, najsamodkáblenejšie    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: odkáblené   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: odkáblenejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najodkáblenejšie, najsamodkáblené, najsamodkáblenejšie 

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):   máloodkáblený, slaboodkáblený

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   vysokoodkáblený, všeodkáblený

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   celoodkáblený, novoodkáblený, predodkáblený

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   neodkáblený, nieodkáblený

Zvrátenie (reverzia):   ododkáblený

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   reodkáblený, znovuodkáblený

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  uncableddisconnected  

Slovníková evidencia:  2022

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.