spracovací

prídavné meno  (adjektívum)

Slúžiaci na spracovanie, prejavujúci sa počas spracovania, alebo inak sa týkajúci spracovania;  procesný;  technologický; spracovateľský;  procedurálny.

Ukážky:

TAJOMSTVÁ ÚSPECHU  ●  T-1.   Nerozváravé zemiaky.  Nie je zemiak ako zemiak.  Pri daktorých jedlách (napr. kuľaša, pyré) sú rozdiely medzi sortami menej badateľné.  Pri bartonských plackách sa však odlišné spracovacie vlastnosti prejavia naplno.  (Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: spracovací   2. (genitív) bez: spracovacieho   3. (datív) k/ku: spracovaciemu   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: spracovacieho / spracovací   5. (vokatív) hejže ktože/čože: spracovací   6. (lokál) o: spracovacom   7. (inštrumentál) s/so: spracovacím  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: spracovací / spracovacie   2. (genitív) bez: spracovacích   3. (datív) k/ku: spracovacím   4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: spracovacích / spracovacie   5. (vokatív) hejže ktože/čože životné / neživ∙: spracovací / spracovacie   6. (lokál) o: spracovacích   7. (inštrumentál) s/so: spracovacími   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: spracovacia   2. (genitív) bez: spracovacej   3. (datív) k/ku: spracovacej   4. (akuzatív) vidím: spracovaciu   5. (vokatív) hejže ktože/čože: spracovacia   6. (lokál) o: spracovacej   7. (inštrumentál) s/so: spracovacou  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: spracovacie   2. (genitív) bez: spracovacích   3. (datív) k/ku: spracovacím   4. (akuzatív) vidím: spracovacie   5. (vokatív) hejže ktože/čože: spracovacie   6. (lokál) o: spracovacích   7. (inštrumentál) s/so: spracovacími   

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: spracovacie   2. (genitív) bez: spracovacieho   3. (datív) k/ku: spracovacím   4. (akuzatív) vidím: spracovacie   5. (vokatív) hejže ktože/čože: spracovacie   6. (lokál) o: spracovacom   7. (inštrumentál) s/so: spracovacím  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: spracovacie   2. (genitív) bez: spracovacích   3. (datív) k/ku: spracovacím   4. (akuzatív) vidím: spracovacie   5. (vokatív) hejže ktože/čože: spracovacie   6. (lokál) o: spracovacích   7. (inštrumentál) s/so: spracovacími   

Stupňovanie (gradácia)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jeden: spracovací   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: spracovacejší   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najspracovacejší, najsamspracovací, najsamspracovacejší    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: spracovací / spracovacie   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: spracovacejší / spracovacejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najspracovacejší, najsamspracovací, najsamspracovacejší / najspracovacejšie, najsamspracovacie, najsamspracovacejšie 

Stupňovanie (gradácia)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedna: spracovacia   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: spracovacejšia   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najspracovacejšia, najsamspracovacia, najsamspracovacejšia  
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: spracovacie   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: spracovacejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najspracovacejšie, najsamspracovacie, najsamspracovacejšie  

Stupňovanie (gradácia)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedno: spracovacie   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: spracovacejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najspracovacejšie, najsamspracovacie, najsamspracovacejšie    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: spracovacie   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: spracovacejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najspracovacejšie, najsamspracovacie, najsamspracovacejšie 

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):   málospracovací, slabospracovací, nízkospracovací      

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   vysokospracovací, superspracovací, megaspracovací   

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   celospracovací, polospracovací, plnospracovací, drobnospracovací, mikrospracovací, makrospracovací, veľkospracovací, priamospracovací, nepriamospracovací, predspracovací, pospracovací, včasnospracovací, pozdnospracovací, samospracovací, strojospracovací, kovospracovací, plastospracovací   

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   nespracovací, mimospracovací

Zvrátenie, odčinenie (reverzia):   odspracovací   

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   znovuspracovací, respracovací, prespracovací


Cudzojazyčné preklady:

Čeština / Czech (CZ; překlad):   zpracovací;  procesní;  zpracovatelský   

Angličtina / English (EN; translation):   processing;  processing-related;  processual;  procedural   

Slovníková evidencia:  2023-02-15

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.