výchovečný

prídavné meno (adjektívum)

(pseudoarchaizmus) Týkajúci sa výchovy; výchovný.

Ukážky:

Rukoväti praktické doktora Plettkera: Dobré rady nad zlato k veciam výchovečným. (Kontext: Názov starej príručky babičky Estely so záplavou vševedných rád pochybného charakteru. Zdroj: J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.)

Ohýbanie:

Skloňovanie (deklinácie, pády) - mužský rod (maskulína):
jednotné číslo (singulár): 1. (nominatív) jeden: výchovečný 2. (genitív) bez: výchovečného 3. (datív) k/ku: výchovečnému 4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: výchovečného / výchovečný 5. (vokatív) hejže ktože/čože: výchovečný 6. (lokál) o: výchovečnom 7. (inštrumentál) s/so: výchovečným
množné číslo (plurál): 1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: výchoveční / výchovečné 2. (genitív) bez: výchovečných 3. (datív) k/ku: výchovečným 4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: výchovečných / výchovečné 5. (vokatív) hejže ktože/čože životné / neživ∙: výchoveční / výchovečné 6. (lokál) o: výchovečných 7. (inštrumentál) s/so: výchovečnými

Skloňovanie (deklinácie, pády) - ženský rod (feminína):
jednotné číslo (singulár): 1. (nominatív) jedna: výchovečná 2. (genitív) bez: výchovečnej 3. (datív) k/ku: výchovečnej 4. (akuzatív) vidím: výchovečnú 5. (vokatív) hejže ktože/čože: výchovečná 6. (lokál) o: výchovečnej 7. (inštrumentál) s/so: výchovečnou
množné číslo (plurál): 1. (nominatív) viaceré: výchovečné 2. (genitív) bez: výchovečných 3. (datív) k/ku: výchovečným 4. (akuzatív) vidím: výchovečné 5. (vokatív) hejže ktože/čože: výchovečné 6. (lokál) o: výchovečných 7. (inštrumentál) s/so: výchovečnými

Skloňovanie (deklinácie, pády) - stredný rod (neutrá):
jednotné číslo (singulár): 1. (nominatív) jedno: výchovečné 2. (genitív) bez: výchovečného 3. (datív) k/ku: výchovečnému 4. (akuzatív) vidím: výchovečné 5. (vokatív) hejže ktože/čože: výchovečné 6. (lokál) o: výchovečnom 7. (inštrumentál) s/so: výchovečným
množné číslo (plurál): 1. (nominatív) viaceré: výchovečné 2. (genitív) bez: výchovečných 3. (datív) k/ku: výchovečným 4. (akuzatív) vidím: výchovečné 5. (vokatív) hejže ktože/čože: výchovečné 6. (lokál) o: výchovečných 7. (inštrumentál) s/so: výchovečnými

Stupňovanie (gradácia) - mužský rod (maskulína):
jednotné číslo (singulár): 1. (základný stupeň, pozitív) jeden: výchovečný 2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: výchovečnejší 3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najvýchovečnejší, najsamvýchovečný, najsamvýchovečnejší
množné číslo (plurál): 1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: výchoveční / výchovečné 2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: výchovečnejší / výchovečnejšie 3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najvýchovečnejší, najsamvýchoveční, najsamvýchovečnejší / najvýchovečnejšie, najsamvýchovečné, najsamvýchovečnejšie

Stupňovanie (gradácia) - ženský rod (feminína):
jednotné číslo (singulár): 1. (základný stupeň, pozitív) jedna: výchovečná 2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: výchovečnejšia 3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najvýchovečnejšia, najsamvýchovečná, najsamvýchovečnejšia
množné číslo (plurál): 1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: výchovečné 2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: výchovečnejšie 3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najvýchovečnejšie, najsamvýchovečné, najsamvýchovečnejšie

Stupňovanie (gradácia) - stredný rod (neutrá):
jednotné číslo (singulár): 1. (základný stupeň, pozitív) jedno: výchovečné 2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: výchovečnejšie 3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najvýchovečnejšie, najsamvýchovečné, najsamvýchovečnejšie
množné číslo (plurál): 1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: výchovečné 2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: výchovečnejšie 3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najvýchovečnejšie, najsamvýchovečné, najsamvýchovečnejšie

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia) - zoslabujúce (elatívy atenuačné): slabovýchovečný, nízkovýchovečný

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia) - zosilňujúce (elatívy roboračné): velevýchovečný, vševýchovečný, mnohovýchovečný, silnovýchovečný, plnovýchovečný

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie - kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné: novovýchovečný, starovýchovečný, dovýchovečný, nedovýchovečný, predvýchovečný

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum): nevýchovečný, nievýchovečný, mimovýchovečný

Zvrátenie (reverzia): odvýchovečný

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia): znovuvýchovečný, prevýchovečný

Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN): educationary; educational

Ozrejmovač slov

www.okram.fr

Navrhnite doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách. Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅. Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom. Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online. Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.