zapekanie

podstatné meno  (substantívum)  ●  stredný rod  (neutrum)

1.  Pečenie (napr· zapekaná tekvica) alebo dokončenie inej predošlej úpravy záverečným pripečením (napr· zapekané makaróny).

2.  Vmiešavanie alebo pridávanie do niečoho a následné spoločné upečenie (napr· ovocie zapečené vnútri nákypu, pašovaný diamant zapečený v chlebe);  vpekanie.

3.  Spôsobovanie črevnej zápchy (stolicovej konstipácie).

4.  Spôsobovanie zadretia, zvarenia, prehriatia či podobnej poruchy činného mechanizmu (napr· zapečený stroj, zapečené relé, zapečený mozog).

Ukážky: 


Bielkovinové jedlo dáme do polovysokej nádoby vhodnej na dusenie či zapekanie.  (Zdroj:  J∙ Okram - Majonézová duska ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: zapekanie   2. (genitív) bez: zapekania   3. (datív) k/ku: zapekaniu   4. (akuzatív) vidím: zapekanie   5. (vokatív) hejže ktože/čože: zapekanie, zapekaniu   6. (lokál) o: zapekaní   7. (inštrumentál) s/so: zapekaním  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: zapekania   2. (genitív) bez: zapekaní   3. (datív) k/ku: zapekaniam   4. (akuzatív) vidím: zapekania   5. (vokatív) hejže ktože/čože: zapekania   6. (lokál) o: zapekaniach   7. (inštrumentál) s/so: zapekaniami   


Cudzojazyčné preklady:

Čeština / Czech (CZ; překlad):   zapékání;  vpékání   

Angličtina / English (EN; translation):   no direct translation;   close equivalents:  baking into;  in-baking;  constipating;  blocking   

Slovníková evidencia:  2023-02-15

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.