krochmal

podstatné meno  (substantívum)  ●  mužský rod  (maskulínum)

1.  Starší názov pre škrob.  Rôzne regionálne obdoby:  krochmaľ;  krochmáľ;  krochmeľ;  grochmaľ.

2.  Neohrabaný či nemotorný chlap.

Ukážky: 

—Vo fotokomore nám chýbajú všetky hlboké fototácky, pani Estela.  Neviete mi s tým prosím pomôcť?  Doktor Barton mi ich včera osobne ukazoval, ale teraz tam nie je ani jedna. 
—Tie vaničky oranžové, tie myslíte?  S pipasárčekom? 
—Áno, presne tie.  Ešte dobre, že som nezačal s vyvolávaním.  Všetko by bolo zničené. 
—Juj, čipky škrobím.  Nevedela som, nevedela... 
—V poriadku, hlavne že sa našli. 
—Jemnopriadky čipenné. 
—Mne skôr ide o tie hrubolemové tácičky. 
Krochmalu mám do všetkerých zarobeného.  Veraže hej, môj zlatý pánko Hubert, tak veru. 
—Prelievateľnosť je veľkou výhodou tekutých prípravkov. 
—V kúpaničkách šikovnatých najlepšie sa apretúra múti. 
—Môžem s nimi teda rátať? 
—Lázeň vonná tkanici osoží. 
—Rátať v krátkom čase, pochopiteľne...?—  trpezlivo pokračoval neznámy muž v započatom metodickom postupe taktného vyjednávania so staršou osobou a zdvorilo stál(Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: krochmal   2. (genitív) bez životného / neživotného: krochmala / krochmalu   3. (datív) k/ku životnému / neživotnému: krochmalovi / krochmalu   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: krochmala / krochmal   5. (vokatív) hejže ktože/čože: krochmale, krochmalu   6. (lokál) o životnom / neživotnom: krochmalovi / krochmale   7. (inštrumentál) s/so: krochmalom
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: krochmali, krochmalovia / krochmaly   2. (genitív) bez: krochmalov   3. (datív) k/ku: krochmalom   4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: krochmalov / krochmaly   5. (vokatív) hejže ktože/čože: krochmali, krochmalovia, krochmaly   6. (lokál) o: krochmaloch   7. (inštrumentál) s/so: krochmalmi 


Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  starch;  arrowroot

Čeština / Czech (CZ):  škrob

Slovníková evidencia:  2022

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.