poštuchovanie

podstatné meno  (substantívum)  ●  stredný rod  (neutrum)

Občasné strkanie / drganie / posúvanie / popchnutie;  postrkovanie;  podžugovanie.

Ukážky: 


Placku z naklonenej panvice naňho jemne strasieme (opečeným okrajom nadol) alebo ju tam presunieme ťahaním zapichnutou vidličkou, poštuchovaním obracačkou, al∙ pod∙.  (Zdroj:  J∙ Okram - Zemiakové placky bartonské ● KUCHÁRSKY RECEPT.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: poštuchovanie   2. (genitív) bez: poštuchovania   3. (datív) k/ku: poštuchovaniu   4. (akuzatív) vidím: poštuchovanie   5. (vokatív) hejže ktože/čože: poštuchovanie   6. (lokál) o: poštuchovaní   7. (inštrumentál) s/so: poštuchovaním  
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: poštuchovania   2. (genitív) bez: poštuchovaní   3. (datív) k/ku: poštuchovaniam   4. (akuzatív) vidím: poštuchovania   5. (vokatív) hejže ktože/čože: poštuchovania   6. (lokál) o: poštuchovaniach   7. (inštrumentál) s/so: poštuchovaniami   


Cudzojazyčné preklady:

Čeština / Czech (CZ):   pošťuchování;  drcnutí

Angličtina / English (EN; translation):   no direct translation;   close equivalents:  occasional pushing   

Slovníková evidencia:  2023-02-09

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.