zabordelený

prídavné meno  (adjektívum)  ●  trpné príčastie dokonavého slovesa zabordeliť   

1.  Vyplnený alebo pokrytý neporiadkom, bordelom.  

2.  O pochybnom štáte, meste, štvrti, obvode:  miesto s veľkým množstvom nevestincov, nerestincov, bordelov.

Ukážky: 

—Estela?  Estela!—  volal doktor Barton a zároveň išiel stisnúť aj privolávacie tlačidlo na stene.  Trpezlivo vyčkával pri dverách do predizby.  —Estela, budeme mať hostí na noc.  Pripravíš prosím Bolekovcom hosťovské izby? 

—Aj pánko enginiér privolil?

—Všetci zostávajú.

—Juj, knihy odprašujem, všetko rozkrámované mám, juj, nevedela som, juj, ostuda bude...

—Aké knihy?

—Almanachy predsa tvoje vedecké.  V profesorskej izbe.  Juj, celá posteľ zabordelená je, telegraf odkáblený, jujujuj...

—Manželskú izbu som mal predsa na mysli, pre dospelých, a pre chla-...

—Pre takého vzdelaného pánka?  Rúšať ho môže ženská.  Sodoma a Gomo-...

—Estela...  Pán inžinier nám tu už spí na stoličke.  Prosím...

—Juj, doraz.  Juj, doraz...—  odbehla babička Estela.  (Zdroj:  J∙ Okram - Záhada zaboreného kľúča.) 

Ohýbanie: 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jeden: zabordele   2. (genitív) bez: zabordeleného   3. (datív) k/ku: zabordelenému   4. (akuzatív) vidím životného / neživotný: zabordeleného / zabordelený   5. (vokatív) ktože/čože: zabordelený   6. (lokál) o: zabordelenom   7. (inštrumentál) s/so: zabordeleným
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viacerí životní / viaceré neživotné: zabordelení / zabordelené   2. (genitív) bez: zabordelených   3. (datív) k/ku: zabordeleným  4. (akuzatív) vidím životných / neživotné: zabordelených / zabordelené   5. (vokatív) ktože/čože životné / neživ∙: zabordelení / zabordelené   6. (lokál) o: zabordelených   7. (inštrumentál) s/so: zabordelenými 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedna: zabordelená   2. (genitív) bez: zabordelenej   3. (datív) k/ku: zabordelenej   4. (akuzatív) vidím: zabordelenú   5. (vokatív) ktože/čože: zabordelená   6. (lokál) o: zabordelenej   7. (inštrumentál) s/so: zabordelenou
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: zabordelené   2. (genitív) bez: zabordelených   3. (datív) k/ku: zabordeleným  4. (akuzatív) vidím: zabordelené   5. (vokatív) ktože/čože: zabordelené   6. (lokál) o: zabordelených   7. (inštrumentál) s/so: zabordelenými 

Skloňovanie (deklinácie, pády)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (nominatív) jedno: zabordelené   2. (genitív) bez: zabordeleného   3. (datív) k/ku: zabordelenému   4. (akuzatív) vidím: zabordelené   5. (vokatív) ktože/čože: zabordelené   6. (lokál) o: zabordelenm   7. (inštrumentál) s/so: zabordeleným
      množné číslo (plurál):   1. (nominatív) viaceré: zabordelené   2. (genitív) bez: zabordelených   3. (datív) k/ku: zabordeleným  4. (akuzatív) vidím: zabordelené   5. (vokatív) ktože/čože: zabordelené   6. (lokál) o: zabordelených   7. (inštrumentál) s/so: zabordelenými 

Stupňovanie (gradácia)  -  mužský rod (maskulína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jeden: zabordelený   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jeden: zabordelenejší   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jeden: najzabordelenejší, najsamzabordelený, najsamzabordelenejší    
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viacerí životní / viaceré neživotné: zabordelení / zabordelené   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viacerí životní / viaceré neživotné: zabordelenejší / zabordelenejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viacerí životní / viaceré neživotné: najzabordelenejší, najsamzabordelení, najsamzabordelenejší / najzabordelenejšie, najsamzabordelené, najsamzabordelenejšie 

Stupňovanie (gradácia)  -  ženský rod (feminína):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedna: zabordelená   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedna: zabordelenejšia   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedna: najzabordelenejšia, najsamzabordelená, najsamzabordelenejšia
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: zabordelené   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: zabordelenejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najzabordelenejšie, najsamzabordelené, najsamzabordelenejšie  

Stupňovanie (gradácia)  -  stredný rod (neutrá):
      jednotné číslo (singulár):   1. (základný stupeň, pozitív) jedno: zabordelené   2. (porovnávací stupeň, komparatív) jedno: zabordelenejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) jedno: najzabordelenejšie, najsamzabordelené, najsamzabordelenejšie
      množné číslo (plurál):   1. (základný stupeň, pozitív) viaceré: zabordelené   2. (porovnávací stupeň, komparatív) viaceré: zabordelenejšie   3. (najvyšší stupeň, superlatív) viaceré: najzabordelenejšie, najsamzabordelené, najsamzabordelenejšie 

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zoslabujúce (elatívy atenuačné):   slabozabordelený, nízkozabordelený

Stupňovanie neporovnávacie (nekomparatívna gradácia)  -  zosilňujúce (elatívy roboračné):   velezabordelený, všezabordelený, silnozabordelený, plnozabordelený

Rozvíjanie, spresňovanie a triedenie  -  kompozitá elaboračné, špecifikačné a klasifikačné:   novozabordelený, starozabordelený, dozabordelený, nedozabordelený, predzabordelený

Opak / zápor / negácia / výluka (opozitum, antonymum, negatívum, exkluzívum):   nezabordelený, niezabordelený

Zvrátenie (reverzia):   odzabordelený

Opakovanie, obnova (repetícia, reštitúcia):   znovuzabordelený, prezabordelený


Cudzojazyčné preklady:

Angličtina / English (EN; translation):  trumperedroomaround;  disordered   

Slovníková evidencia:  2022

Ozrejmovač slov

 www.okram.fr 

Navrhnite  doplnok

Chýba tu nejaké slovo?
Požiadajte o nové vysvetlenia cez rýchly formulár:

Neobvyklé a zriedkavé slová

Vysvetľovač slov Juliona Okrama je stručným slovníkom nezvyčajných, neštandardných a odborných slov, ktoré sa objavujú v mysterióznych thrilleroch a sci-fi dobrodružstvách.  Tento lexikón obsahuje málo známe alebo vymyslené geografické názvy, vedecké termíny, slang, rôzne odborné žargóny, archaizmy, nárečia, neologizmy, zložené výrazy, atď⋅.  Nájdite si tu definície slov, alternatívne významy, príležitostné poznámky o etymológii a slovných kmeňoch, či kontextové poznámky súvisiace s príslušným príbehom.  Celá slovná zásoba sa dá prezerať, prehľadávať i vyhľadávať online.  Čitatelia, ktorí potrebujú prejsť do režimu offline, pracovať bez internetového pripojenia, alebo chcú mať po ruke tlačenú referenciu, môžu si stiahnuť tento úplný glosár ako tlačiteľnú príručku vo formáte PDF.